top of page
dc%20camper%20stadshuset_edited.jpg

VIDEO FÖR SOCIALA MEDIER

Genom onlinekursen VIDEO FÖR SOCIALA MEDIER  får du kunskaper för att på egen hand kunna ta fram innehållet till, filma, redigera samt publicera filmer som ökar försäljningen, ökar värdet på ert varumärke eller tillhandahåller levande och intressant information för den målgrupp som är rätt för er.

I mindre organisationer med en begränsad budget för marknadsföring kan de filmer du skapar helt ersätta behovet av att köpa in filmer från en extern producent. I större organisationer kan en betydande del av filmerna produceras av er själva, och du kommer att bli en kunnigare beställare av film.

Du behöver inte ha förkunskaper inom film eller kommunikation för att få goda resultat genom utbildningen.

Ser du “death by Power Point” framför dig när du hör ordet onlinekurs? Mina videolektioner är illustrativa och pedagogiska filmer och består av levande videobilder. Jag vill inte slösa bort din tid, så jag tar bara upp bara upp det som är nödvändigt att kunna för att du ska nå dina mål.

I slutet av varje avsnitt får du svara på några kontrollfrågor, och du kan även ladda upp dina övningsfilmer och få återkoppling kring dem. /PW

SÅ HÄR FUNGERAR VÅRA ONLINE-UTBILDNINGAR

 

VIDEOLEKTIONER

Du börjar med att se en serie videolektioner kring ett ämne, t ex “Filmernas uppbyggnad”. Filmerna är mellan 2 -20 minuter långa.

PROV

Efter lektionerna får du svara på några kontrollfrågor. Du får svaret direkt och ibland även extra information.

ÖVNINGAR

Du får spela in och klippa ihop några övningsfilmer under kursen. Du kan, om du vill, få återkoppling på dina filmer genom att tillgängliggöra dem för kursledningen.  

HANDLEDNING

Är det något du inte förstår kan du ställa frågor till kursledningen i det forum som finns i lärplattformen, chatta eller ringa. Vår ambition är att du snabbt ska få svar om du kört fast, eller om det är något du inte förstår.

KURSLEDAREN
PONTUS WIKSTRÖM

Kursledaren Pontus Wikström har varit professionellt verksam sedan 1980-talet med regi, filmfoto, redigering och manusskrivande. Uppdragsgivare har varit offentlig sektor och företag, men han har även skrivit och regisserat en TV-serie för SVT, samt skådespelat i filmer och serier. Vid sidan av detta har han utbildat journalister i TV, samt varit handledare på Luleå tekniska universitets utbildning i att skriva filmmanus. 

Kursledaren Pontus Wikström berättar om hur utbildningen är uppbyggd.

DETTA KOMMER DU ATT KUNNA  EFTER UTBILDNINGEN

  • Du kommer att förstå hur du skapar en filmidé som når rätt målgrupp för dig och fångar deras intresse. 

  • Du kommer att behärska filmens språk så att du kan bestämma vilka bilder som ska ingå i din film.

  • Du kommer att lära dig tekniken för att filma (i din mobiltelefon eller med en annan kamera).

  • Du kommer att veta vilken utrustning du behöver för att dina filmer ska bli bättre. 

  • Du kommer att kunna skapa ett snyggt ljus och ett bra ljud i dina filmer.

  • Du kommer att kunna klippa ihop filmer i din telefon och i en dator, samt undertexta och lägga på grafiska element. 

  • Du kommer att känna till var du ska publicera filmerna och vad som skiljer de olika plattformarna åt. 

  • Du kommer att bli en bättre beställare av film, vid de tillfällen då du lämnar över produktionen av video till en producent.

KURSENS UPPLÄGG

 

Kursen tar ca nio timmar att genomföra inklusive övningarna, och den enda utrustning du behöver är din mobiltelefon. Du har tillgång till kursmaterialet i ett helt år, och support i två månader efter ditt köp. Du har ångerrätt på ditt köp.


AVSNITT 1 - Därför kan även du lyckas med film. Lär dig filma med din mobiltelefon

Vi börjar med att titta på vilka olika typer av filmer som finns där ute på sociala medier, du får se exempel på korta reklamfilmer, instruktionsfilmer, osv. Vi går igenom hur de är upplagda och vid vilka tillfällen som olika typer av film passar för att nå resultat. För det är ju här allt börjar; att du bestämmer dig vad som ska hända då din film möter sin publik. Ska de köpa något, ska de komma på ett event eller vill du öka medvetenheten om ditt varumärke?

Vi går igenom hur du på bästa sätt använder din mobiltelefons videokamera (det här är samma lektioner som gratiskursen “Filma bättre med din mobiltelefon”, har du inte gått den ännu så gör det här. 

AVSNITT 2 - så berättar du med video

 

I det andra avsnittet tittar vi på hur en film är uppbyggd: vilka bilder behöver man spela in för att filmen ska bli levande och intressant? Var ska man stå då man filmar och hur ska man placera människor i bild för att det inte ska skava i ögonen hos de som ser dina filmer.

Du får också spela in och klippa ihop den första filmen i din mobiltelefon med en redigeringsapp . Du kan dela med dig av dina övningsfilmer till kursledningen och få återkoppling kring ditt arbete för att se att du är på rätt väg.

Du får lära dig hur du tar ett bra ljud och hittar ett bra ljus till dina filmer, samt hur du med en minimal investering i teknik höjer kvaliteten på ljud och ljus. 

Vi går igenom grunderna i hur man redigerar film: hur du t ex lägger bilder över en person som pratar men behåller ljudet av denne, hur du textar dina filmer (viktigt då många ser film med ljudet avslaget!).

AVSNITT 3 - spela in och klippa ihop en film efter manus

 

I det tredje avsnittet får du spela in en film efter ett färdigt manus. Du kommer att behöva låna två personer under någon timme för detta. (Då jag haft mina platsförlagda utbildningar har detta verkligen varit en övning som fått det att lossna för många vad gäller hur man ska tänka då man gör film, dessutom har man haft väldigt roligt då man filmat!)

Vi går igenom vad du ska tänka på då du klipper ihop din övningsfilm, och även denna film kan du ladda upp för påseende till kursledningen och få återkoppling och förslag på förbättringar. 

AVSNITT 4 - skapa egna filmer

 

Nu är det dags för dig att skapa egna filmer, du ska få spela in två övningsfilmer som du själv tar fram innehållet till. I den ena lär du dig hur man jobbar med tidsuppfattningen i filmer, något man behöver göra för att filmerna inte ska bli för långsamma. Du kan ladda upp dina filmer så att kursledningen kan ge dig återkoppling på ditt arbete.

AVSNITT 5 - filmernas innehåll, att publicera filmerna

I kursens sista avsnitt tittar vi på var någonstans du kan publicera filmerna och hur du förpackar dem, saker som är avgörande för hur genomslaget blir. Visste du att den optimala längden på en film på Instagram är 30 s, medans den på YouTube bör vara två minuter för att nå störst publik? Och att liggande filmer inte funkar så bra på Instagram medans de på YouTube fortfarande är kung? 

Utan ett bra innehåll i dina filmer spelar det ingen roll om du har Scarlett Johansson som skådespelare, budskapet kommer ända falla platt. Vi går här igenom vad du behöver tänka på då du tar fram en filmidé som ska klara bruset av information på sociala medier, och hur du kan låna av andras framgångsrika idéer på ett snyggt sätt. 

Du får också tips kring vad du ska tänka på då du köper utrustning och programvaror, samt var du hittar bra gratis musik och videoklipp till dina filmer. 

bottom of page