top of page
focused-on-tasks-2021-09-24-01-19-16-utc.jpg

MENTORPROGRAMMET

MENTORPROGRAMMET ger dig handledning i sex månader med att utveckla dina kunskaper så att du kan skapa egna filmer av hög kvalitet att informera eller marknadsföra med. 

VEM HAR ANVÄNDNING FÖR MENTORPROGRAMMET?

 • Du driver ett mindre företag och vill kunna marknadsföra er verksamhet med video,  men tycker att det kostar för mycket att beställa filmer av en videoproducent.

 • Du jobbar som kommunikatör eller med marknadsföring och vill kunna lägga upp filmer för att berätta om aktualiteter på er webbplats eller på sociala medier.

 • Du har en verksamhet där detta med att kommunicera ut tjänsterna eller produkterna där du och det sätt du framställs är en betydande del av ditt varumärke.

 • Du beställer en del film av externa videoproducenter, men vill bli en bättre beställare för att kunna ta fram filmer som fungerar bättre och till ett lägre pris. 

 • Du vill generellt kunna lära dig mer om hur man berättar med film för att kunna nå mål i yrkeslivet eller i privatlivet.

SÅ FUNGERAR MENTORPROGRAMMET

VID REGISTRERINGEN

 • Vi börjar med att titta på hur dina kunskaper kring att göra film ser ut, var du befinner dig i processen med hur du ska använda video i din kommunikation, samt vad du ska fokusera på att utveckla under mentorprogrammet.

 • Parallellt med detta startar du upp onlinekursen “Video för sociala medier” som består av videolektioner, prov och filmövningar. Kursen tar ca nio timmar att genomföra, och du kan ta lektionerna när det passar dig.  

 • Vi definierar vad du skulle kunna göra själv då du ska producera dina filmer, och vad du kan göra i samarbete med andra.

 • Vi specificerar de mål du vill uppnå med hjälp av film, tex ökad försäljning, mer trafik till webbplatsen. 

 • Du får förslag på vilken typ av filmer du kan göra och hur processen kring att ta fram filmerna kan se ut.

 • Vi skapar en planering för produktionen av din första film.

 • Allt samlas i ett styrdokument och en planering som du kan hålla dig till under mentorperioden. Vi bokar också preliminärt in våra kommande möten under de kommande sex månaderna. 

 

EN MÅNAD EFTER REGISTRERING

 • Vi har vår första avstämning där vi går igenom onlinekursen och om du har några frågor kring den. 

 • Vi tittar på hur den första filmen du ska spela in ska se ut, och du tar fram ett underlag inför inspelningen. Jag återkopplar kring detta, vi gör justeringar så att du har ett bra underlag och en tydlig och genomförbar idé, innan du går ut på inspelning. 

 • När du klippt ihop din första film ser jag igenom den och ger dig återkoppling. Om du kört fast kring något i redigeringsprogrammet kan jag via skärmdelning gå in visa hur du ska göra. Du kan välja att redigera dina filmer i Adobe Premiere Pro, eller Rush.

 

TVÅ MÅNADER EFTER REGISTRERING

Efter två månader har vi nästa avstämning. Utifrån den första filmen du gjort ser vi tydligare vad du behöver utveckla, och var du eventuellt skulle kunna ta in andra resurser i ditt filmskapande – kanske du är bra på att ta fram ett tydligt och intressant innehåll i dina filmer, men har svårare för att filma dem på ett snyggt sätt? Skulle då en lösning för dig kunna vara att hyra en en fotograf en halvdag då du ska göra dina filmer, för att därigenom säkerställa en hög kvalitet utan att dra på dig de kostnader det innebär att helt lägga ut produktionen på en videoproducent? Vi börjar också titta på var någonstans du kan publicera dina filmer, samt hur det gått för den första filmen.

 

TRE TILL SEX MÅNADER EFTER REGISTRERING

Månad tre, fyra och fem har vi avstämningar och analys av de filmer du tagit fram. Vi korrigerar under resans gång vad du behöver lära dig, och du får förslag på hur du skulle kunna komplettera dina kunskaper. Efter sex månader har du förhoppningsvis blivit så säker på att göra film att du är självgående och utan större tveksamheter startar upp och genomför dina produktioner. 

bottom of page